ออกแบบแพคเกจ

งานออกแบบโบรชัวร์ (Brochure)

ในหัวข้อนี้ แม้จะใช้ชื่อว่า งานออกแบบโบรชัวร์ แต่จะขอรวมสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไกล้เคียงกันไปด้วยกัน คือ ใบปลิว, ไดเรคเมล์ รวมทั้งแคตตาล็อคไปด้วยกัน เพราะลักษณะงานบางกรณีจะคล้ายๆ กัน คือการนำเสนอสินค้าต่างๆ แต่จะต่างกันตรงรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

 🤩 รับออกแบบโบรชัวร์ ประสบการณ์การออกแบบแพจเกจ กว่า 25 ปี 🤩 

ผลงาน ออกแบบโบรชัวร์

ออกแบบโลโก้

ตัวอย่างผลงานออกแบบแพคเกจ

ออกแบบแพคเกจถุง

ออกแบบแพคเกจกล่อง

ออกแบบแพคเกจกล่องหิ้ว

ออกแบบแพคเกจกล่องใส่ผลิตภัณฑ์

ออกแบบแพคเกจ

• โบรชัวร์ (Brochure)

ความหมายของโบรชัวร์ คือแผ่นพับสำหรับโฆษณา หรือเอกสารเย็บเล่ม ซึ่งความจริง สามาถทำได้ทั้ง 2 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่จะนำเสนอ โดยสามารถออกแบบการเย็บได้หลากหลายแนวทางตามความพอใจในการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน หรือการไดคัทเป็นรูปทรงต่างๆ และหากมีเนื้อหาไม่มากนัก ก็สามารถใช้การแบ่งหน้า หรือแบ่งส่วนได้ด้วยการพับ โดยไม่จำกัดวิธีการพับด้วยเช่นกัน ดังนั้น การออกแบบโบรชัวร์ในแต่ละชิ้นงาน จึงสามารถออกแบบและใส่ลูกเล่นได้มากมายตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการพับ, รูปร่าง, สี, เนื้อกระดาษหรือวัสดุที่ใช้พิมพ์ จนไปถึงเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่สามารถทำได้ตามความต้องการ และตามงบประมาณที่มี

ปรึกษาฟรี 24 ชั่วโมง แอดไลน์ มีส่วนลด 

ออกแบบโลโก้
ออกแบบโลโก้

ขั้นตอนการทำงานออกแบบสิ่งพิมพ์

1.แจ้งความต้องการ1.1. ต้องการทำงานประเภทไหน (โบรชัวร์, ฉลากสินค้า, แคตตาล็อค ฯลฯ)1.2. ลักษณะที่ต้องการ (ขนาด, รูปแบบ, สีสัน หรือความต้องการอื่นๆ)1.3. ออกแบบอย่างเดียวหรือพิมพ์ด้วย (ราคาออกแบบแยกกันกับราคางานพิมพ์)1.4. จำนวนงานพิมพ์ที่ต้องการ (หากมีงานพิมพ์)2.โค้ทราคา2.1. ส่งใบเสนอราคางานออกแบบ2.2. ส่งใบเสนอราคางานพิมพ์2.3. ตกลงราคา3.จัดทำงานออกแบบ3.1. นำเสนอแบบครั้งละไม่เกิน 2 แบบ3.2. ลูกค้าส่งข้อมูลที่ต้องการครบถ้วนเมื่อลูกค้าพอใจรูปแบบที่นำเสนอในเบื้องต้นแล้ว ลูกค้าโอนเงินค่าออกแบบ 50% ของราคาที่ตกลงกันและสามารถแก้ไขรายละเอียดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง4.รับ Artwork4.1. เมื่องานแล้วเสร็จ ลูกค้าโอนเงินค่าออกแบบที่ 50% ที่เหลือ จึงจะจัดส่ง Artwork ให้ หรือส่งต่องานพิมพ์ต่อไป4.2. ลูกค้าสามารถเลือกรับไฟล์งานหรือไม่รับก็ได้ (ในกรณีที่ต้องการพิมพ์งาน ค่า Artwork จะไม่เท่ากัน)5.ส่งต่องานพิมพ์5.1. ก่อนขั้นตอนพรูฟงานลูกค้าโอนเงินค่าพิมพ์งาน 60%5.2. เมื่องานพิมพ์แล้วเสร็จ ลูกค้าโอนเงินส่วนที่เหลือ 40% (กรณีเป็นลูกค้าใหม่ 1-3 ครั้งแรก หลังจากนั้นเครดิตแล้วแต่การตกลง)6.ส่งงาน6.1. ขั้นตอนสุดท้ายของทั้งงานออกแบบและงานพิมพ์ บริษัทฯ จะจัดส่งงานให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าส่ง (เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ)

จุดเด่นพิมพ์สติ๊กเกอร์

หน้าที่ของโบรชัวร์คืออะไร

หน้าที่ของโบรชัวร์ คือการโฆษณาขายสินค้า, แจกแจงรายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนดต่างๆ ของสินค้า, ชี้แจงเรื่องต่างๆ, แนะนำองค์กร บริษัท ร้านค้า, อธิบายการทำงานหรือวิธีการทำงานของบริษัทหรือองค์กร, จูงใจให้ผู้รับสารรับบริการหรือซื้อสินค้าต่างๆ, แจ้งประชาสัมพันธ์ในกรณีต่างๆ เช่น โปรโมชั่น หรือเชิญชวนร่วมงาน

การออกแบบโบรชัวร์

การออกแบบ สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบและเทคนิควิธีการ ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความจำเป็น เริ่มต้นตั้งแต่ขนาดประหยัดที่สุด โดยการสร้างชิ้นงานเป็นแผ่นพับธรรมดา ที่มีขนาดพอเหมาะกับหน้ากระดาษในงานพิมพ์ (หน้ากระดาษที่ว่า คือขนาดของกระดาษ ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะเป็นไปตามขนาดของเครื่องพิมพ์ของโรงพิมพ์ต่างๆ ที่เราใช้งาน โรงพิมพ์ขนาดเล็ก อาจใช้เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก หน้ากระดาษมีขนาด 17 นิ้ว x 24 นิ้ว (ตัวอย่างขนาด ขึ้นอยู่กับโรงพิมพ์แต่ละแห่งว่าจะใช้เครื่องพิมพ์แบบไหน กรุณาสอบถามก่อน หากต้องการทราบ) การออกแบบชิ้นงานที่ประหยัด ต้องออกแบบให้ชิ้นงานมีขนาดใหญ่ไม่เกิน16.5 นิ้ว x 23.5 นิ้ว (เผื่อคลิปเปอร์จับ) หรือหากงานเป็นชิ้นเล็ก อาจลงได้หลายชิ้นใน 1 หน้ากระดาษ โดยคำนวนจากขนาดที่เผื่อคลิปเปอร์จับนั้นแล้ว รวมทั้งการเผื่อตัดตกให้กับชิ้นงานอีกอย่างน้อย 3-5 มม. ไปด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า การออกแบบที่ต้องการประหยัดนั้น อาจเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับลูกค้าซึ่งไม่ทราบเงื่อนไขต่างๆ ของการพิมพ์ได้ทั้งหมด ดังนั้น ลูกค้าสามารถแจ้งกับนักออกแบบได้ครับ ว่าต้องการขนาดประหยัด และเสียกระดาษน้อยที่สุด ซึ่งนักออกแบบจะสามารถคำนวณขนาดออกมาเป็นชิ้นงานได้ดีกว่า เพราะมีความเข้าใจและประสบการณ์มากกว่านั่นเอง

หากชิ้นงานที่ต้องการพิมพ์นั้น มีเนื้อหาที่น่าจะเยอะเกินกว่าเครื่องพิมพ์แบบตัด 4 (17 x 24) นั้นรองรับ อาจแก้ปัญหาได้ด้วยการใช้โรงพิมพ์ที่มีเครื่องพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า (ซึ่งจะต้องใช้เพลทขนาดใหญ่กว่า และมีราคาแพงกว่า) หรือใช้เครื่องเล็ก แต่เพิ่มจำนวนหน้าออกไปก็ได้ครับ นั่นคือที่มาของการสร้างสิ่งพิมพ์แบบต้องเย็บเล่มนั่นเอง

การนำโบรชัวร์ไปสู่มือผู้รับ

โปรชัวร์ มักใช้วิธีการแจกด้วยมือ หรือวางไว้ตามจุดวางต่างๆ เพื่อให้ผู้สนใจมาหยิบไปดู มีความสิ้นเปลืองอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก เพราะมักถูกวางในตำแหน่งที่กลุ่มเป้าหมายจะสามารถมองเห็นและหยิบได้เสียมากกว่า เช่น โบรชัวร์เรื่องการรักษาต่างๆ ในเคาน์เตอร์ตามโรงพยาบาล ซึ่งมักจะมีกล่องใส่โบรชัวร์ต่างๆ วางเอาไว้ให้หยิบดูได้ง่าย มองเห็นชัดเจน
 
 • ใบปลิว (Leaflet)

ความจริง ใบปลิวก็เป็นเครื่องมือการขายที่ทำหน้าที่คล้ายโบรชัวร์ ต่างกันตรงที่ใบปลิว มักนิยมการแจกด้วยมือ ดังนั้น ใบปลิว จึงมักถูกออกแบบให้มีเนื้อหาน้อย และไม่มีการพับ ขนาดจึงมักเป็นขนาดประหยัดที่ขนาด A4  หรือ A5 บ้างอาจพิมพ์ 4 สี 2 หน้า ไปจนถึงพิมพ์ 1 สีหน้าเดียวก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการ ใบปลิวมักไม่มีการไดคัทเป็นรูปทรงต่างๆ เพราะเน้นการแจกให้เยอะ ครอบคลุมในด้านกว้าง เนื้อหาเน้นการขายสินค้าเป็นชิ้นๆ ไป ไม่ซับซ้อนหรือขายหลายอย่างใน 1 ชิ้นงาน เพราะผู้รับมักรับมาและไม่อยากอ่านอะไรที่เนื้อหาเยอะๆ

หน้าที่ของใบปลิวคืออะไร

หน้าที่ของใบปลิวนั้น อาจเพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่างๆ มักใช้ในโอกาสเฉพาะ เช่นโปรโมชั่นเฉพาะช่วงเวลา, เฉพาะสถานที่ จึงมักไม่เน้นการออกแบบที่มีราคาแพง อาจปรับมาจากการออกแบบโบรชัวร์ หรือเป็นการออกแบบเฉพาะใบปลิวนั้นก็ได้ เช่นเพื่อโฆษณาอาหารชุดที่แจกตามห้างสรรพสินค้าใดๆ เพื่อให้ผู้รับตัดสินใจเดินเข้าร้านเพื่อซื้อสินค้าได้โดยเร็ว เน้นการขายแบบฮาร์ดเซลส์อยู่บ้าง จึงต้องใส่เนื้อหาเน้นเฉพาะที่จะจูงใจผู้รับได้เท่านั้น

การออกแบบใบปลิว

การออกแบบใบปลิว ควรเป็นการนำเสนอที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อความเข้าใจ มีภาพหรือข้อความที่ดึงดูดให้ผู้รับเกิดความสนใจ หรือเปลี่ยนความตั้งใจจากเรื่องอื่นมาซื้อสินค้า เน้นเรื่องโปรโมชั่น สีสันจึงมักทำให้สะดุดตา ภาพสวยงาม ชัดเจน ข้อความสั้น กระชับ ได้ใจความ

การนำใบปลิวสู่มือผู้รับ

โดยหลักการแจกนั้น มักเป็นการแจกตามสถานที่ต่างๆ โดยอาจเป็นบริเวณไกล้ร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้าที่มีร้านค้านั้นๆ เพื่อความสะดวกในการตัดสินใจซื้อโดยรวดเร็ว หรืออาจเป็นสถานที่ที่เฉพาะกลุ่มเป้าหมายจริงๆ อยู่รวมกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น สนามกีฬา, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, ย่านธุรกิจ ซึ่งมักมีร้านค้าอยู่ไม่ไกลจากจุดแจกนั้นมากนัก ไปจนถึงการนำไปใส่ในตู้จดหมายของบ้านของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอยู่ใกล้ร้านค้านั้น ในระดับที่สามารถไปซื้อสินค้าได้สะดวก หรือสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ได้ เช่นร้านอาหารต่างๆ ที่อยู่ใกล้บริเวณนั้น

ทำไมต้องออกแบบแพคเกจ กับเรา

ออกแบบโลโก้

ตัวอย่างแบรนด์ชั้นนำที่ใช้บริการกับเรา

 
 
 • ปริ้นสติ๊กเกอร์ใส พิมพ์สติ๊กเกอร์ใส
 • รับพิมพ์สติ๊กเกอร์ใสพิมพ์สติ๊กเกอร์โลโก้ใส
 • สติ๊กเกอร์ใส inkjet
 • สติ๊กเกอร์ใสพิมพ์ขาว
 • สติ๊กเกอร์ใสอิงค์เจ็ท
 • สติ๊กเกอร์ใสปริ้นเลเซอร์
 • สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ใส
 • สั่งปริ้นท์สติ๊กเกอร์ใส
 • พิมพ์หมึกขาวราคาถูก
 1. พิมพ์สติ๊กเกอร์ใสราคาถูก
 2. พิมพ์ฉลากสินค้า
 3. ใสหมึกขาวราคาถูก
 4. พิมพ์สติ๊กเกอร์ใสด่วน
 5. พิมพ์สติ๊กเกอร์ใสหมึกขาว
 6. พิมพ์หมึกขาว
 7. พิมพ์สติ๊กเกอร์ใส
 8. พิมพ์หมึกขาวด่วน
 9. สติ๊กเกอร์โลโก้ใสรับพิมพ์สติ๊กเกอร์ใส
 10. สั่งทำสติ๊กเกอร์ใส