เครื่องปริ้นท์สติ๊กเกอร์แบ่งเป็นกี่ประเภทมีอะไรบ้าง

พิมพ์สติ๊กเกอร์

การปริ้นท์สติ๊กเกอร์ ที่นิยมทำกันมากในปัจจุบัน มีหลายประเภท ที่สามารถรองรับความต้องการใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น ความต้องการปริ้นท์สติ๊กเกอร์ในด้านคุณภาพงานที่สูง สีสวยสด เนื้อวัสดุที่ดี ให้คุณภาพงานที่ดีที่สุด หรือ งานปริ้นท์สติ๊กเกอร์แบบชั่วคราว ไม่เน้นคุณภาพสูง แต่เน้นความง่าย เร็ว และราคาประหยัด หรืออาจจะเป็นงานที่มีจำนวนมาก ต้องการงานปริ้นท์สติ๊กเกอร์ที่ได้คุณภาพคงที่ ต่อปริมาณงานที่สูงสุด

ตัวอย่างเครื่องปริ้นท์สติ๊กเกอร์

สนใจสั่งทำสติ๊กเกอร์ ติดตอได้ 24 ชัวโมง แอดไลน์ มีส่วนลด

บริการพิมพ์สติ๊กเกอร์ ยอดนิยม

พิมพ์สติ๊กเกอร์ 🥳 พิมพ์ฉลากสินค้า 👍 พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ 😍

ในยุคเริ่มต้น งานปริ้นท์สติ๊กเกอร์มักอาศัยระบบการปริ้นท์สติ๊กเกอร์แบบออฟเซ็ทเป็นหลัก จำนวนชิ้นงานจึงมักถูกบังคับด้วยปริมาณที่สูง แต่หลังจากนั้น เมื่อเครื่องริ้นท์สติ๊กเกอร์ระบบอิงค์เจ็ทเริ่มเข้ามามีบทบาท อิงค์เจ็ทก็เริ่มรองรับความต้องการงานปริ้นท์สติ๊กเกอร์จำนวนน้อยได้ แม้จะคุณภาพไม่สูงเท่า และค่อยๆ พัฒนาเพิ่มรูปแบบอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับความต้องการได้มากขึ้น

  1. เครื่องปริ้นท์สติ๊กเกอร์ระบบออฟเซ็ทยูวี (Offset UV Printing)

งานปริ้นท์สติ๊กเกอร์พีวีซี, พีพี, พีอีที, หรืองานพลาสติก พีวีซี, พีพี, พีอีที ก็จะลงเครื่องออฟเซ็ทยูวี ซึ่งเครื่องปริ้นท์สติ๊กเกอร์แบบออฟเซ็ทยูวีเป็นเครื่องสำหรับปริ้นท์สติ๊กเกอร์งานพิมพ์ประเภทที่พิมพ์ด้วยเครื่องธรรมดาสีแห้งช้า ต้องใช้ระบบการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบอบยูวีในตัว การพิมพ์ออฟเซ็ทเหมาะสำหรับทำงานชิ้นเล็กหรือใหญ่ก็ได้ เพราะเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท มีหลายขนาดใช้พิมพ์ตามลักษณะงานพิมพ์ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

แต่ในปัจจุบัน งานปริ้นท์สติ๊กเกอร์ระบบออฟเซ็ทมีการพัฒนาไปได้อีกมาก โดยสามารถปริ้นท์สติ๊กเกอร์ได้ทั้งแบบแผ่นและแบบม้วน วัสดุในการพิมพ์ก็มีหลากหลายขึ้น บางรุ่น มีเครื่องเคลือบและตัดในตัวเอง แต่ยังใช้ระบบยิงฟิล์ม ทำเพลทอยู่ จึงต้องมีเวลาเริ่มต้นในขั้นตอนนี้พอสมควร แต่เมื่อทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการพิมพ์แล้ว จะสามารถปริ้นท์สติ๊กเกอร์ได้อย่างรวดเร็ว ในปริมาณมาก เมื่อเฉลี่ยต่อจำนวนแล้ว ก็นับว่าไม่แตกต่างกันกับงานพิมพ์ระบบอื่น แต่เมื่อต้องยิงฟิล์มและทำเพลท ซึ่งตกเป็นต้นทุนรวมอยู่ในราคางานพิมพ์ จึงกลายเป็นข้อบังคับให้ต้องพิมพ์ที่ปริมาณสูง ถึงจะคุ้มค่า แต่ได้ผลงานที่คุณภาพดีและสม่ำเสมอ

  1. เครื่องปริ้นท์สติ๊กเกอร์ระบบดิจิตอล หรือดิจิตอลออฟเซ็ท (Digital Offset Printing)

งานปริ้นท์สติ๊กเกอร์ระบบดิจิตอลออฟเซ็ท เหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่จำนวนไม่มาก และมีขนาดเล็กไม่เกิน A3 เป็นเครื่องพิมพ์ที่ให้คุณภาพและความละเอียดสูง สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุได้หลายชนิด เช่น สติ๊กเกอร์กระดาษขาวเงา, สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน, สติ๊กเกอร์พีพี, สติ๊กเกอร์กระดาษคราฟท์, สติ๊กเกอร์พีวีซี ใสและขุ่น, สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม

แม้จะให้คุณภาพงานไม่แตกต่างกับงานพิมพ์แบบออฟเซ็ท แต่มีข้อดีคือ ไม่ต้องทำฟิล์มและเพลท จึงสามารถผลิตที่จำนวนน้อยได้ โดยมีข้อดีดังต่อไปนี้

2.1 ประหยัดเวลาในการทำงาน สะดวก รวดเร็ว ทำงานแบบเร่งด่วนได้ เพราะสามารถสั่งพิมพ์ตรงจากคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครื่องพิมพ์ได้เลย

2.2 แก้ไขงานได้ง่ายกว่า เพราะไม่ต้องใช้เวลาในการยิงฟิล์มและทำเพลท หากมีข้อมูลแก้ไขใหม่ ก็ใช้ไฟล์ใหม่สั่งพิมพ์ได้ทันที

2.3 ใช้งบประมาณน้อยกว่า เมื่อไม่ต้องทำเพลท จึงไม่มีต้นทุนครั้งแรก ราคาจึงเป็นราคาพิมพ์จริงต่อชิ้นได้เลย

2.4 ประหยัด เพราะเหมาะกับงานพิมพ์จำนวนน้อย ไม่ต้องเทสปรินท์ ไม่มีงานเสียเปล่า

2.5 มาตรฐานงานพิมพ์ที่ดีโดยไม่ต้องใช้มืออาชีพเฉพาะทางที่ชำนาญพิเศษ คุมหมึก หรือวัสดุอื่นๆ แบบงานพิมพ์ออฟเซ็ทปกติ แต่สามารถสร้างคุณภาพงานได้ดีสม่ำเสมอในทุกๆ ชิ้นงานได้

2.6 ผลิตได้ตามจำนวนที่ต้องการ โดยไม่ต้องมีขั้นต่ำ

แต่ระบบนี้ ก็มีข้อด้อยอยู่บ้าง คือมีขนาดจำกัด ไม่เกินขนาด A3 ซึ่งอาจไม่ใช่ปัญหานัก เพราะเป็นระบบงานปริ้นท์สติ๊กเกอร์ที่มักใช้พิมพ์ชิ้นงานขนาดเล็กอยู่แล้ว เช่น ปริ้นท์สติ๊กเกอร์โลโก้สินค้า, ปริ้นท์สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า ซึ่งมีขนาดเล็ก และยังสามารถส่งต่อเข้าเครื่องไดคัทสติ๊กเกอร์ เพื่อไดคัทงานสติ๊กเกอร์ออกมาเป็นรูปทรงได้ตามต้องการอีกด้วย

  1. เครื่องปริ้นท์สติ๊กเกอร์ระบบอิงค์เจ็ท (Inkjet Printing)

เครื่องปริ้นท์สติ๊กเกอร์ระบบนี้ เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานสูงสุด สามารถทำงานขนาดเล็กได้คล้ายกับระบบดิจิตอล แต่ก็สามารถพิมพ์งานขนาดใหญ่ได้แบบไม่จำกัดอีกเช่นกัน โดยมีหน้ากว้างต่างกันไป สามารถพิมพ์โดยเอามาต่อกันเป็นชิ้นใหญ่ได้ เช่นเครื่องพิมพ์ HP Latex L800W รุ่นใหม่ล่าสุด และพึ่งเปิดตัวเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา  ที่ใช้หมึกพิมพ์ของ Latex และเป็นหมึกเจน 4 ที่พัฒนามาให้ทนกว่าเดิม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความละเอียดที่ดีขึ้น กว่าเดิม และคมชัดกว่าเดิม เป็นรอยยากขึ้น ทนแดดกว่าเดิม   หน้ากว้าง 1.52 เมตร แต่ได้ความยาวไม่จำกัด สามารถปริ้นท์สติ๊กเกอร์สำหรับตกแต่งอาคาร หรือปริ้นท์สติ๊กเกอร์ผนังขนาดใหญ่ได้ หรือปริ้นท์สติ๊กเกอร์ PVC แผ่นใหญ่ มีอายุการใช้งานไม่ซีดจางได้ถึง 3 ปี สำหรับงานติดตั้งภายนอก และ 10 ปี สำหรับงานปริ้นท์สติ๊กเกอร์ติดตั้งภายในอาคาร หรือเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท EPSON F8060 หน้ากว้าง 1.60 เมตร ที่สามารถรองรับวัสดุงานพิมพ์ได้หลากหลาย และยังสามารถพิมพ์หมึกขาว หรือปริ้นท์สติ๊กเกอร์ใส ที่พิมพ์สีขาว ลงบนสติ๊กเกอร์ใสได้  หรือพิมพ์แบบสติ๊กเกอร์ใสรองขาวได้อีกด้วย จึงสามารถนำไปประยุกต์การใช้งานได้ไม่จำกัด เช่นการปริ้นท์ฉลากสินค้า ที่ต้องการความทึบแสงเฉพาะส่วน ก็สามารถทำได้เช่นกัน ทำให้นักออกแบบ สามารถออกแบบผลงานได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ทั้งผลงานขนาดเล็ก และผลงานขนาดใหญ่ รวมถึงการติดตั้ง ที่สามารถรองรับการติดตั้งแบบภายนอก หรือภายในก็ได้

รายละเอียดเหล่านี้ จะเป็นเครื่องมือตัดสินใจของคุณได้ว่า ต้องการปริ้นท์สติ๊กเกอร์ในรูปแบบไหน ขนาด, คุณภาพ, ความคงทน, รูปแบบ ไปจนถึงราคา หรือหากไม่แน่ใจ เรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ เราสามารถแนะนำให้คุณเลือกเครื่องพิมพ์, วัสดุการพิมพ์ รวมไปถึงรูปแบบการพิมพ์ต่างๆ ได้ตามความต้องการและอยู่ในงบประมาณที่เหมาะสมได้ค่ะ

สนใจงาน#พิมพ์สติ๊กเกอร์ #printsticker #ไดคัทสติ๊กเกอร์ #คุณภาพดีที่สุด เครื่องแท้จากอเมริกาทุกตัว #รับทำสติ๊กเกอร์ครบวงจรราคาถูก #พิมพ์สติ๊กเกอร์ราคาถูก #โรงพิมพ์สติ๊กเกอร์ #โรงพิมพ์ฉลากสินค้า #ศูนย์รวมงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ที่ดีที่สุด #พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถกอล์ฟ #พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถพ่วง #พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถสิบล้อ #พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ6ล้อ #สติ๊กเกอร์ด่วน #พิมพ์สติ๊กเกอร์ #สติ๊กเกอร์ติดปูน #สติ๊กเกอร์ตกแต่งออฟฟิศ #ทนแดดทนฝน
#พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ #พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้น #พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดลิฟท์ #พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดตู้เหล็ก #พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดตู้ล๊อคเกอร์ #พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถบริษัท #พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถบรรทุก #พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถด่วน #พิมพ์สติ๊กเกอร์3M #พิมพ์สติ๊กเกอร์3Mกาวรีมูฟ #พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถตู้
#รับทำสติ๊กเกอร์ราคาถูก #รับพิมพ์วอลเปเปอร์ด่วน #สติ๊กเกอร์ติดรถขายสินค้า

โทร 0994159246 คุณแบม

อีเมลย์ nattprint@gmail.com

ไลน์ @nattprint (มี@ด้วยนะคะ)

หรือกดที่ลิงค์ได้เลยคะ https://lin.ee/bm9uu3I

www.nattprint.com