พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจก มีความสำคัญอย่างไร

พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจก

พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจก มีความสำคัญอย่างไร

การเลือกใช้ชนิดต่างๆ ของสติ๊กเกอร์ที่จะใช้เป็นสติ๊กเกอร์ติดกระจกนั้น มีคุณสมบัติหลายอย่างที่ต้องคิดถึงก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้ เช่น
หากพิมพ์ลวดลายหรือภาพสินค้าลงบนสติ๊กเกอร์ฝ้า ก็สามารถทำให้มองเห็นจากด้านนอกได้อย่างชัดเจน ว่าต้องการสื่อสารอะไร แต่ความฝ้าของสติ๊กเกอร์ ก็อาจทึบเกินกว่าจะมองทะลุออกไปได้

พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจก ปริ้นสติ๊กเกอร์ ไดคัทสติ๊กเกอร์ติดกระจกราคาถูก ไม่ทิ้งคาบกาว รับประกันทุกชิ้นงาน ผู้เชี่ยวชาญด้าน พิมพ์สติ๊กเกอร์

อาจพิมพ์ภาพสินค้าแล้วปิดบนกระจก ซึ่งอาจใช้สติ๊กเกอร์พีวีซีติดแบบทึบไปเลย หรือใช้สติ๊กเกอร์พีวีซีไดคัทเป็นรูปร่างของภาพสินค้า และเว้นพื้นที่บางส่วนให้มองทะลุเข้ามาเห็นสินค้าจริงได้ หรือใช้สติ๊กเกอร์ซีทรู เพื่อให้ด้านนอกมองเห็นภาพหรือโฆษณาสินค้าได้ในระยะไกล แต่ไม่บดบังสายตาจากด้านในเมื่อต้องการมองออกไปด้านนอกก็ได้ สติ๊กเกอร์ซีทรูที่สามารถมองเห็นคนข้างนอก แต่คนข้างนอกจะไม่เห็นคนข้างใน (กรณีที่แสงข้างนอกต้องมากกว่าแสงข้างใน)

พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจก พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจกรถยนต์ พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจก ทึบแสง พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจกสูญญากาศ พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจก ร้านกาแฟ พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจก กันแดด พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจกกันความร้อน พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจก มองเห็นด้านเดียว พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจกสูญญากาศ ทึบแสง พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจกบานเลื่อน พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจก ลอกได้

หากเป็นสติ๊กเกอร์ใสและพิมพ์ข้อความหรือภาพสินค้าเป็นสีเข้ม หากผนังด้านหลังมีแสงสว่างและสีที่เรียบและสว่างเพียงพอ ก็จะช่วยให้มองเห็นภาพสินค้านั้นได้ และยังสามารถมองทะลุเข้ามาเห็นด้านในได้อีกด้วย แต่หากผนังหรือส่วนที่อยู่หลังกระจกนั้นสีเข้ม มีลวดลาย หรือมีสิ่งของ ผู้คนมากมายอยู่ภายใน การมองทะลุนั้นก็จะทำให้เกิดการรบกวนสายตา อาจทำให้มองภาพสินค้าหรือข้อความนั้นไม่ชัดนัก